Babylon translations s.l.

La torre de Babel (Pieter Brueghel el Vell - 1563)

El rei Nimrod, descendent de Noé, desafià l'autoritat de Déu. Decidí aixecar, a la regió de Babilònia, una torre més alta que el mont Ararat, el lloc on havia encallat l'arca del seu avantpassat, perquè cap nou diluvi pogués submergir-la. Com a càstig del seu orgull, Déu multiplicà les llengües perquè els homes no poguessin entendre's entre ells, la qual cosa provocà el cessament de la construcció de la torre de Babel. S'acabaven de sembrar les llavors de la professió de traductor...

 

INTUÏCIÓ I CONEIXEMENTS:
LES BASES D'UNA TRADUCCIÓ DE QUALITAT!


Babylon translations s.l. realitza traduccions de qualitat superior en onze combinacions lingüístiques: neerlandès-francès, anglès-francès, espanyol-francès, anglès-espanyol, neerlandès-espanyol, francès-espanyol, català-espanyol, neerlandès-català, anglès-català, francès-català i espanyol-català. L'agència també està especialitzada en traduccions urgents i confidencials (com són els comunicats de premsa o les notificacions internes).

Babylon translations s.l. treballa amb programes professionals (Transit, Trados 2007, SDL Studio 2009) i disposa de bases de dades terminològiques molt elaborades, a més de diccionaris especialitzats. Amb una combinació de qualitat, recerca, coneixements generals, savoir-faire professional i sobretot, intuïció, l'agència ha sabut fidelitzar la seva clientela en diversos països i segments de mercat. La traducció és un art: l'art de crear en un altre idioma, amb els elements terminològics i culturals del text inicial, un missatge que faci vibrar amb la mateixa intensitat la corda sensible del lector i que tingui sobre ell el mateix poder de convicció.

Jurídic

Babylon translations s.l. tradueix regularment tot tipus de contractes, notificacions de diligències judicials, providències dels tribunals, escrits d'al•legacions, condicions generals i altres documents jurídics. En el marc de la presidència neerlandesa de la Unió Europea el 1997, l'agència es va encarregar de la traducció de diversos documents de treball (com els actes del Consell d'Europa sobre el tema "L'Estat de dret i la Justícia") i els informes dels grups de reflexió de la conferència organitzada pel Ministeri de Justícia dels Països Baixos al voltant de la qüestió de la independència del sistema judicial.

Financer

En l'àmbit financer, Babylon translations s.l. tradueix des de fa molts anys per a vàries grans empreses d'auditoria i comptabilitat, els informes anuals de bancs i organitzacions internacionals, així com comunicats (de premsa) relatius a fusions i adquisicions de societats, fullets d'admissió a negociació a borsa i altres documents financers.

Art i cultura

Música, literatura, pintura, escultura i turisme són també àmbits de predilecció de Babylon translations s.l., que va realitzar, per exemple, la traducció d'un llibre de presentació de l'illa de Fuerteventura («Fuerteventura par les Images»), un autèntic viatge iniciàtic per al turista interessat en les característiques geològiques d'aquesta illa volcànica, els paisatges, la flora i la fauna, els espais naturals protegits, el patrimoni cultural, la gastronomia i el clima. Així mateix, Babylon translations s.l. treballa per a diferents organitzacions culturals i societats comercials, com una empresa internacional de renom especialitzada en la producció i la comercialització de rèpliques en miniatura d'objectes d'art, escultures, col•leccions de roba, etc.).

Ajuda al desenvolupament

Babylon translations s.l. treballa des de fa més de 20 anys per a ONG (organitzacions no governamentals) internacionals, actives en el terreny de l'ajuda d'emergència, la lluita contra la pobresa i l'ajuda estructural al desenvolupament, per a les quals tradueix documents interns, així com campanyes nacionals i internacionals de conscienciació de l'opinió pública i de captació de fons. Especialment sensibilitzat amb aquests problemes, gràcies als seus vincles amb l'Àfrica, el director i propietari de Babylon translations s.l., Alain Randon, va fundar a finals de 2011, juntament amb dos socis espanyols que comparteixen la mateixa passió, l'Associació Canària d'Intercanvis Solidaris (ACIS), una organització que té per missió finançar petits projectes de desenvolupament econòmic, entre altres al Senegal.

http://www.ACIS.ws

Tècnic

Per últim, Babylon translations s.l. també es fa càrrec de la traducció de diversos documents tècnics (per exemple en el marc d'adjudicacions de mercats internacionals), particularment en els àmbits de la construcció, el dragatge, la indústria petrolera i petroquímica, el transport i la logística. En aquests casos, les bases de dades terminològiques i la capacitat d'integrar els coneixements tècnics en contextos comercials i jurídics, revesteixen una importància especial.

Flexibilitat

Babylon translations s.l. també deu el seu èxit a la flexibilitat i la transparència en matèria de terminis, lliurament i servei. El respecte dels compromisos acordats, tant en qüestió de tarifes com de terminis, és tan important com la qualitat de la feina i la consecució dels objectius, passant obligatòriament per relacions realistes, transparents i interactives amb el client.