Babylon translations s.l.

De Toren van Babel (Pieter Bruegel de Oude - 1563)

Afstammeling van Noah, Koning Nemrod, trotseerde het gezag van God. Hij startte met de bouw van een toren in Babylon die hoger moest worden dan de berg Ararat, waar de ark van zijn voorvader gestrand was. De bouwers hadden het ideaalbeeld voor ogen om de toren zo hoog te maken dat deze tot in de hemel zou reiken. God veroordeelde deze ambitieuze, ijdele plannen en verstoorde de bouw. Wat één volk met één taal was geweest, veranderde door Gods toedoen in talrijke volkeren die zich over de wereld verspreidden en hun eigen talen gingen spreken. Zo vond het vertalersvak zijn oorsprong.

 

INTUÏTIE EN VAKKENNIS:
DE BASIS VOOR KWALITEITSVERTALINGEN!


Babylon translations s.l. verzorgt kwalitatief hoogwaardig vertaalwerk vanuit 11 verschillende talencombinaties: Nederlands/Frans, Engels/Frans, Spaans/Frans, Engels/Spaans, Nederlands/Spaans, Frans/Spaans, Catalaans/Spaans, Nederlands/Catalaans, Engels/Catalaans, Frans/Catalaans en Spaans/Catalaans. Het vertaalbureau verzorgt ook spoedvertalingen van o.a. pers- en communicatieberichten.

Babylon translations s.l. werkt met professionele vertaalsoftware (Transit en Trados) en beschikt over een uitgebreide database van vakterminologie en de meest specialistische vakwoordenboeken. Het bureau heeft in de loop der jaren een vaste clientèle in verschillende landen en marktsegmenten opgebouwd dankzij zijn de combinatie van kwaliteit, research, algemene kennis, vakkennis, en, niet in de laatste plaats, vertaalintuïtie. Vertalen is een kunst: exacte vakterminologie combineren met een goed taalgevoel. De juiste interpretatie van uw documenten zorgt voor teksten met uitstraling.

Juridisch

In 1997 vertaalde Babylon translations s.l. in opdracht van het Nederlandse Ministerie van Justitie de congresdocumenten ten behoeve van de Raad van Europa tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie voor en tijdens het congres "The Rule of Law and Justice". Daarnaast verzorgde het vertaalbureau op regelmatige basis contracten, deurwaardersexploten, rechtbankvonnissen, pleitnotities voor gerenommeerde advocatenkantoren en algemene verkoopvoorwaarden.

Financieel

Op financieel gebied vertaalt Babylon translations s.l. al meer dan 10 jaar de jaarverslagen van belangrijke banken, organisaties, internationale ondernemingen en accountantskantoren, waaronder KPMG. Hieronder vallen ook fusie- c.q. overnameberichten, persberichten, prospectussen voor beursintroducties en andere financiële documenten.

Cultureel

Voorbeelden van het werk van Babylon translations s.l. zijn o.a.: een toeristisch boek over het eiland Fuerteventura ("Fuerteventura par les Images"), met beschrijvingen van geologie, landschappen, flora, fauna, beschermde natuurgebieden, cultureel erfgoed, gastronomie en klimaat. Tevens vertaalde Babylon translations s.l. creatieve teksten voor een gerenommeerde, internationale onderneming, actief in de productie en verkoop van minmiatuur-replica's van kunstwerken (o.a. van sculpturen en schilderijen).

Ontwikkelingshulp

Babylon translations verzorgt al jarenlang vertaalwerk voor internationale hulpverleningsorganisaties op het gebied van noodhulp, rampenbestrijding, structurele ontwikkelingshulp en geldinzamelingsacties. Directeur/eigenaar Alain Randon van Babylon translations s.l. voelt zich zeer betrokken bij de problematiek rondom ontwikkelingshulp en heeft vanuit die passie met twee Spaanse partners eind 2011 een aparte NGO (non-gouvernementele organisatie) opgericht (ACIS – Asociación Canaria de Intercambios Solidarios – Vereniging voor Solidariteitsuitwisseling gevestigd op de Canarische Eilanden), met als doel kleinschalige projecten o.a. in Senegal op te zetten.

http://www.ACIS.ws

Technisch

Babylon translations s.l. verzorgt ten slotte ook veel technisch vertaalwerk, met name voor de bouwwereld en de bagger- en olie-industrie. Het bijhouden van uitgebreide databases en een scherp technisch inzicht zijn daarbij onontbeerlijk.

Flexibiliteit

Babylon translations s.l. is zeer flexibel qua levertijden en kan grote tekstvolumes in een relatief kort tijdsbestek verwerken in 6 verschillende talencombinaties.